Ценовник

 • Штампа

за ванредне ученике

за школску 2014/2015. годину

 

ПРЕКВАЛИФИКАЦИЈА И ДОКВАЛИФИКАЦИЈА

 • Упис године
 • 3.300,00 дин.
 • Обнова године
 • 1.100,00 дин.
 • Испит
 • 650,00 дин.
 • Испит са писменим
 • 750,00 дин.
 • Испит са вежбама
 • 1000,00 дин.
 • Испит из практичне наставе
 • 1000,00 дин.
 • Час консултативне наставе
 • 90,00 и 120,00 дин.
 • Завршни испит
 • 1.850,00 дин.
 • Матурски испит
 • 2.300,00 дин.
 • Обука вожње за „Ц “ категорију
 • 20.000,00 дин. (40 сати)
 • Обука вожње за „Б“ категорију
 • 12.000,00 дин. (40 сати)
 • Полагање тестова
 • 2.000,00 дин.
 • Полагање вожње
 • 2.000,00 дин.
 • Издавање уверења о положеном возачком испиту
 • 2.000,00 дин.

ЈЕДНОГОДИШЊА СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА (VСТЕПЕН)

 • Упис на специјализацију
 • 3.300,00 дин.
 • Испит
 • 1.650,00 дин.
 • Испит са писменим задатком
 • 1.850,00 дин.
 • Испит са вежбама
 • 2.200,00 дин.
 • Испит из практичне наставе
 • 2.400,00 дин.
 • Час консултативне наставе
 • 140,00 дин.
 • Специјалистички испит
 • 6.000,00 дин.

ДОПУНА КАТЕГОРИЈА ЗА ИНСКТРУКТУРЕ

 • Упис 5.000,00 дин.
 • Полагање тестова за једну категорију
 • 2.000,00 дин.
 • Полагање вожње за једну категорију
 • 2.000,00 дин.
 • Специјалистички испит
 • 3.000,00 дин.

Уплата се врши на рачун школе: 840-806666-86

Позив на бр.744151 (преквалификација и доквалификација)

Позив на бр.744251 (V степен и допуна категорије)