Матурски радови

  • Штампа

Теме за матурски испит школска 2015/2016.

 

Подручје рада: Машинство и обрада метала


Моделирање машинских елемената и конструкција

Конструисање

Конструисање (теоријски део)

Експлоатација и одржавање моторних возила (питања за усмени рад)

Експлоатација и одржавање моторних возила ( теме за матурски рад)

Машински елементи II, III

Mоделирање машинских елемената и конструкције

Мотори са унутрашњим сагоревањем - питања за усмени део матурског испита (изборни предмет)

Моторна возила - питања за матурски испит (изборни предмет)

Мотори са унутрашњим сагоревањем - теме за практични део матурског испита

Моторна возила - теме за практични део матурског испита

 

 Подручје рада: Електротехника

 Oснове аутоматског управљања

 Oснове аутоматског управљања (питања за изборни део матурског испита)

 Рачунари - испитна питања за практични део матурског испита

Рачунари 3 и 4 - питања за изборни предмет матурског испита

Програмабилни логички контролери- теме за практични део матурског испита

 Контролери. Програмабилни логички контролери - питања за изборни предмет матурског испита

 Рачунарске мреже и комуникације (списак тема за практични део матурског испита)

 Рачунарске мреже и комуникације (питања за изборни део матурског испита)

Програмирање

Програмирање - списак питања за матурски испит

Мерење у електроници

Електроника 2

Микроконтролери - списак тема за практични део матурског испита

Мерења у електроенергетици - питања за изборни предмет за матурски испит

Управљање електромоторним погоном - теме за практични део матурског испита

Електричне машине са испитивањем - теме за практични део матурског испита

Електричне машине са испитивањем - питања за изборни део матурског испита                      Управљање електромоторним погоном - питања за изборни део матурског испита  

Електроника и енергетска електроника - питања за изборни део матурског испита

Електроника

Електромонтер мрежа и постројења - теме за завршни испит

 

 Подручје рада: Саобраћај

 

Возач моторних возила - питања за завршни испит

 

Подручје рада: Текстилство и кожарство

 

Модни кројач - завршни испит

 

 Изборни предмет - Математика

 

Математика - питања за усмени део матурског испита