Развој информатичке инфраструктуре у школама у Србији

  • Штампа

Техничка школа ,,15.мај” добила је августа 2014.године пројекат ,,Развој информатичке инфраструктуре у школама у Србији′′. Један од циљева пројекта је стварање подлоге за будући e-learning.


Планира се да свака учионица у Србији буде опремљена савременим информационим технологијама, како би наредним генерацијама било омогућено да се школују једнако квалитетно и ефикасно као њихови вршњаци из најразвијених земаља.

Циљеви:

• Боља информисаност ђака и професора
• Бржа и лакша комуникација између ђака и професора
• Уштеда џепарца
• Развој школске информатичке структуре
• Стварање предуслова за будући е-learning

Списак школа које су добиле бесплатан интернет може се погледати овде http://www.nt-wifi.rs/skole .

Пројекат се ослања на смернице за унапређивање улоге информационо-комуникационих технологија у образовању, Националног просветног савета Републике Србије из 2013.године.
Свесни да интернет игра важну улогу у школству 21.века, увођење бесплатног WiFi  система у школи ће ученицима омогућити ефикасније и квалитетније школовање.
Један од партнера који помажу развој пројекта је NovaTel Intelligent Network Solutions.
Компанија NovaTel већ неколико година за редом донира компјутере и другу савремену опрему школама у Србији.

    *****************************************

У просторијама Четврте београдске гимназије 4. децембра, у присуству више од сто ученика, наставника и директора школа које су укључене у пројекат, фирма NT-WiFi представила је пројекат "Бесплатан интернет у твојој школи".
Циљ компаније НоваТел, која је и покренула пројекат, јесте увођење бесплатног интернета у средње школе, са могућношћу вишегодишње употребе. Циљ је унапређивање улоге информационо-телекомуникационих технологија у образовању.


На позив компаније НоваТел, промоцији пројекта присуствовали су проф. Оливер Ристић и проф.Саша Милојевић и ученици: Јован Младеновић, Катарина Јовановић и Стефан Ковачевић. Техничка школа ,,15.мај" је овај пројекат добила крајем августа 2014. године, и ускоро се очекује да екипе компаније НоваТел уграде уређаје који ће омогућити интернет у свим учионицама наше школе.

***********************************************

У петак, 27.марта 2015. екипа фирме NT-WiFi из Београда инсталирала је уређаје за бесплатан интернет у нашој школи. Реализација овог дела пројекта подразумевала је постављање бежичне приступне тачке на постојећу ADSL линију чиме је школа добила покривеност бежичним интернетом.