Возач моторних возила

  • Штампа

Листа стручних и опште образовних предмета предмета по годинама

 

 

Ученици овог образовног профила ће током свог школовања стећи потребна знања о моторима и моторним возилима, њиховој експлоатацији и начинима одржавања, као и потребне вештине у управљању моторним возилима.

Упознаће се са начинима и организацијом превожења различитих врста робе, као и путника и стећи одговарајућу саобраћајну културу.

Након завршетка школовања, возач моторних возила, постаје стручно осбособљен да обавља следеће послове:

  • да управља путничким возилом и теретним возилом
  • да правилно рукује и одржава моторна возила
  • да правилно обавља пријем, превоз и предају терета уз вођење пратеће документације
  • познаје основне конструктивне елементе моторних возила, њихове делове и склопове
  • да се прилагођава савременим захтевима и начинима транспорта, итд.

Програмом школовања, за овај образовни профил, обухваћена је и обука за "Б" и "Ц" категорију и бесплатно полагање возачког испита.

Велика предност за ученике овог образовног профила,а у складу са новим Законом о безбедности саобраћаја, је могућност добијања одговарајућих возачких категорија много раније у односу на остала лица, као и стицање дипломе професионалног возача моторних возила без додатног дошколовавања.

По завршетку средњег образовања, возачи моторних возила могу уписати вишу школу саобраћајне и машинске струке, такође и завршити V степен образовања и стећи звање инструктора вожње.