Наставно особље

  • Штампа

Наша школа се може похвалити младим, стручним и модерним наставним кадром.

Сви од реда су уско специјализовани за посао који обављају, усавршавају се и уводе иновације у наставу.

Тренутно је у настави запослено преко 70 наставника из разних области, који међусобно сарађују и употпуњују се.

Циљ свих је да се створи модерна, стручна и савремена школа, која ће у потпуности одговорити свим захтевима ученика и појачати васпитни и образовни рад.

Презиме и име

Предмет

Милојевић Снежана

Српски језик и књижевност

Станојевић Снежана

Српски језик и књижевност

Станковић Татјана

Српски језик и књижевност

Рогановић Биљана

Српски језик и књижевност

Јанкетић Наташа

Руски језик

Костић Хелена

Енглески језик

Стојановић Дијана

Енглески језик

Ђоковић Драгана

Енглески језик

Стефановић Александра

Математика

Крстић Миодраг

Математика

Лазић Миломир

Математика

Трајковић Слађана

Математика

Саковић Семаљевић Снежана

Математика

Петковић Ана

Математика

Раденковић Маја

Математика

Стојановић Милена Математика

Павловић Илинка

Историја

Лазић Драгана

Историја

Тамбурић Даниела

Географија

Дробњак Валентина

Биологија, екологија и з.ж.с.

Поповић Даница

Музичка уметност

Ристић Горан

Ликовна култура

Ристић Марија

Ликовна култура

Северовић Златко

Хемија

Стојадиновић Биљана

Физика

Ицић Мирјана

Физика

Коцић Милош

Рачунарство и информатика

Мишић Љиљана

Рачунарство и информатика

Нешовић Мирјана

Економика и орг. произв.

Мирковић Тања

Економика и орг. произв.

Цекић Милена Економика и орг. произв.

Крстић Новица

Филозофија

Мартиновић Јелена

Филозофија

Павловић Радован Филозофија

Ђокић Милош

Устав и права грађана

Коцић Славица

Устав и права грађана, социологија

Николић Драган

Физичко васпитање

Цветановић Славиша

Физичко васпитање

Мијалковић Душан

Физичко васпитање

Стојановић Јовица

Физичко васпитање

Ђуровић Миодраг

Електро група предмета

Манојловић Града

Електро група предмета

Ристић Оливер

Електро група предмета

Спасић Иван

Електро група предмета

Јовановић Драган

Електро група предмета

Ловић Младен

Електро група предмета

Ратковић Зоран

Електро група предмета

Нешић Марина

Електро група предмета

Марковић Иван

Електро група предмета

Милићевић Динић Драгана

Електро група предмета

Алексић Светлана

Електро група предмета

Ђурић Братислав

Машинска група предмета

Радоичић Марко

Машинска група предмета

Лазовић Дејан

Машинска група предмета

Лукић Радомир

Машинска група предмета

Ђорђевић Дејан

Машинска група предмета

Јовановић Душан

Машинска група предмета

Матковић Душанка

Машинска група предмета

Јевтовић Миладија

Машинска група предмета

Стојанов Далибор

Саобраћајна група предмета

Јовић Срђан

Саобраћајна група предмета

Радовановић Душанка

Текстилна група предмета, грађ.васп.

Цекић Небојша

Практична настава

Благојевић Гојко

Практична настава

Златановић Славица

Практична настава

Николић Бојан

Практична настава

Благојевић Милица

Практична настава

Димитријевић Миодраг

Практична настава

Јовановић Љубиша

Практична настава

Марковић Душан

Практична настава

Јовић Миле

Практична настава

Јуловски Александар

Практична настава

Јаћимовић Милан

Практична настава

Стојановић Ненад

Практична настава-инстр.

Вукић Даница

Грађанско васпитање, психологија

Пешић Стефан

Веронаука