До бољих кадрова заједно са привредом

  • Штампа

 

Школа и привреда заједно уче ђаке

 

  У циљу развијања кључних компетенција које су ученицима неопходне да би се након завршетка школовања у Техничкој школи запослили или да би успешније наставили даље школовање, у нашој школи велика пажња се придодаје практичној настави. Захваљујући одличној сарадњи наше школе са компанијама и привредним друштвима у Топличком округу, практична настава се одржава како у школи тако и на терену у објектима наших компанија, предузећима и самосталним занатским радњама.

  У периоду од 03. – 07. јуна 2019. године ученици одељења III/4 (електротехничар процесног управљања) са својим наставнком Душаном Марковићем обишли су компаније: Бизлинк у Прокупљу, Леони у Прокупљу, СИМПО ШИК у Куршумлији и електрична постројења ЕПС-а дистрибуције Прокупље.

  Након кратких презентација о пословању компанија и о мерама безбедности и здравља на раду под пратњом професора и координатора компанија ученици су обишли фабрике, производне линије и електрична постројења.

  У Бизлинк-у су видели поступак израде каблова за кућне апарате, рад робота и снабдевање електричном енергијом и постојећих машина и уређаја.

  У Леони-ју упознати су са израдом аутомобилских инсталација, организацијом производње и контролом квалитета готових каблова.

  У ШИК-у имали су прилике да виде једну потпуно аутоматизовану фабрику лесонита са Scada системом. Пропратили су цео електромоторни погон опремљен асихроним моторима и моторима једносмерне струје, опрему која служи за пуштање у рад ових мотора, опреме за управљање и заштиту и фреквентне регулаторе. По први пут су имали прилике да виде асихрони мотор 1,5 MW који се напаја напоном од 6 кV из сопствене ТС 35/6 кV. Одржана им је кратка презентација о сензорима и њиховој примени у дрвној индустрији где су имали прилике да виде и сушару за дрвну индустрију, њену инсталацију и опрему, влагометре и НИГОС-ову опрему (аутомате).

  У два дана по одобрењу управе дистрибуције уз стручна предавања о мерама безбедности на раду и руковању високонапонском опремом, опремљени заштитном опремом, обишли су ТС 35/10 кV. У самој трафо станици имали су по први пут прилике да виде:

  • 35 кV и 10 кV постројења (водна поља и трафо поља)
  • ЕЕ трансформаторе 35/10 кV (у раду и у резерви), 10/0, 4 кV (у раду и у резерви)
  • Уљне и вакуумске прекидаче
  • Сабирнице
  • Растављаче
  • Заштитну опрему, релеје
  • Опрему за руковање инструментима за мерења и енергетици

 

  Ученицима су била приређена стручна предавања од стране стручних људи из области електроенергетике запошљених у ЕПС-у.

  "Посебну захвалност дугујемо људима из компанија који су нам помогли у реализацији наставе у блоку која ће користити нашим ђацима, а надам се да ће и они једног дана бити чланови породица наших компанија", истакао је преметни наставник Душан Марковић. 

  Слике са блок наставе можете видети ОВДЕ.